video2brain

  • آموزش html و css و jQuery با ادوبی دریم ویور سی اس 5/5- HTML5, CSS3, and jQuery with Adobe Dreamweaver CS5.5
    0 out of 5

    آموزش html و css و jQuery با ادوبی دریم ویور سی اس ۵/۵- HTML5, CSS3, and jQuery with Adobe Dreamweaver CS5.5

    در این دوره، با تجربه نویسنده و مربی دیوید پاورس که بخش هایی از HTML5 و CSS3 شما می توانید در حال حاضر و استفاده از چگونه برای تبدیل صفحات موجود در HTML5 و یا ساخت های جدید، از ابتدا توضیح می دهد. شما یاد بگیرید چگونه به یک وب سایت که در اصل برای رایانه های رومیزی طراحی شده است به طوری که کار می کند به درستی بر روی تلفن های همراه نحوه استفاده از نمایش داده می شود. رسانه های CSS با توجه به عرض صفحه نمایش، نمایش تغییرات را در زمان واقعی در Dreamweaver به اعمال سبک های مختلف ، S مشاهده زنده می کنند. شما همچنین اصول اولیه jQuery و نحوه استفاده از آن به منظور افزایش فرم، چگونگی ایجاد اثرات CSS3 بدون تصاویر، نحوه انتخاب انتخابگر CSS  یاد می گیرید.

    3,500 تومان