Aaron Quigley

  • آموزش کپتیویت 8 در اولین نگاه - Adobe Captivate 8 First Look
    0 out of 5

    آموزش کپتیویت ۸ در اولین نگاه – Adobe Captivate 8 First Look

    ادوبی کپتیویت 8 دارای پشتیبانی بهتر برای موبایل برای تولید فیلم ها آموزشی است. Aaron Quigley در اولین نگاه به قالب responsive کپتیویت اشاره دارد و نشان می دهد که ابزار و محتوای آموزشی شما می تواند در اندازه های متفاوتی تغییر کند که مناسب برای گوشی های ایفون و اندرویدی است و از ویژگی های دیگر موبایل مانند محل شما و data integration بهره می برد همچنین از امکانات جدید آموزشی را پوشش می دهد مانند  interactive timelines و گرفتن و رها گردن ابزارها که باعث می شود دوره آموزشی شما غنی تر شود.

    3,000 تومان