Bob McGannon

  • خرید آموزش مدیریت پروژه - Agile Project Management
    0 out of 5

    آموزش مدیریت پروژه – Agile Project Management

    مدیریت پروژه به شما این اجازه را می دهد که محصولات کوچک را به صورت بیشتر و موثر تری را تولید کنید. انتخاب بهترین تصمیم برای تیمی که برای گسترش یک محصول کار می کنند. در این دوره آموزشی مدرس مدیریت پروژه حرفه ی Bob McGannon به شما ابزار و تکنیک های مورد نیاز شما برای موفقیت در مدیریت پروژه  را به شما آموزش می دهد. باب به شما چالش های اساسی در کار  و راه های مقابله با آن با استفاده از مدیریت پروژه را به شما آموزش می دهد.

    2,000 تومان