John McWade

  • 0 out of 5

    آموزش تکنیک های قبل و بعد از طراحی – Before & After: Graphic Design Techniques

    تکنیک های قبل و بعد از طراحی-Before & After: Graphic Design Techniques

    گرافیک  به معنای هر کار و یا شیوه مربوط به کشیدن تصویر از روی یک چیز است. نقش ارتباطی گرافیک در رایانه‌ها امروزه شاید بیش از مفاهیم نوشته شده و پرونده‌های صوتی رایانه دارای اهمیت است و در این بین دانستن تکنیک های طراحی از جمله طراحی و ترکیب‌بندی گرافیکی و هماهنگی رنگ ها، طراحی لوگو، اندازه طرح، سبک های متفاوت و … می تواند برای هر طراحی بسیار مفید واقع شود.

    3,500 تومان