Kevin Stohlmeyer

  • خرید آموزش پرسپکتیو در فتوشاپ - Working with Perspective in Photoshop
    0 out of 5

    آموزش پرسپکتیو در فتوشاپ – Working with Perspective in Photoshop

    در این دوره آموزشی کار با پرسپکتیو در فتوشاپ ساخت ترکیبات پرسپکتیو بهتر و با کیفیت خوب هدف کار می باشد. Kevin Stohlmeyer شما را به توری سریع در سه قسمت از پرسپکتیو می برد تا به شما همه راه های آسون مانند کراپ عادی تا wrap tool برای ایجاد پرسپکتیو را در فتوشاپ به شما آموزش دهد . این دوره آموزشی ساخت عکس های با حالت پرسپکتیو دراماتیک را آموزش می دهد. روش های ایجاد عناصر جدید در پرسپکتیو برای ایجاد تصویر زیبا با دیگر ترکیبا را آموزش می بینید.

    1,500 تومان