Nigel French

  • 0 out of 5

    آموزش طراحی کتاب : Designing a Book

    در این آموزش Nigel French اجزای یک کتاب زیبا و خواندنی را از هم باز می کند و به تنظیم و راه اندازی طراحی یک کتاب از ابتدا در نرم افزار Adobe InDesign می پردازد. این آموزش تنظیمات سند، جایگذاری و ظاهرسازی سند، کار با عکس ها، ساخت جلد کتاب، آماده کردن کتاب برای چاپ و ساخت کتاب های الکترونیکی یا E-Book ها را پوشش می دهد.

    2,500 تومان