Patrick Inhofer

  • خرید آموزش اسپید گرید سی سی - Up and Running with SpeedGrade CC
    0 out of 5

    آموزش اسپید گرید سی سی – Up and Running with SpeedGrade CC

    برنامه  اسپید گرید سی سی یکی از قویترین و حرفه ی ترین برنامه تصحیح کننده و درجه بندی رنگ در بین برنامه های شرکت Adobe می باشد. در این دوره آموزشی  Patrick Inhofer متخصص رنگ به شما تجربیات لازم برای آشنا شدن با ابزار اسپید گرید را می دهد. شما از سه نوع پروژه برای تحصیح رنگ و فرایند grading  و رندرینگ و گرفتن خروجی را کار خواهید کرد.هر مرحله از این فرایند به شما نکات لازم برای یادگیری این برنامه را آموزش می دهد.

    2,500 تومان