Will kemp

 • 0 out of 5

  آموزش مبانی طراحی – Foundations of Drawing

  همه میتوانند کشیدن را یاد گیرند . موفقیت با رعایت سه چیز محقق می شود:

  شکل : با  تمرکز کردن بر روی شکل موضوع ( و اهمیت بیشتر در شکل های بین موضوعات) می باشد  شما می توانید موضوعات را با یک دید جدید و تمرکز ببینید.

  سادگی : شما نتایج بهتری را خواهید دید اگر بر روی موضوعات ساده تمرکز کنید و از تکنیک های طراحی با همدیگر استفاده کنید طراحی قدرتمندی را نظاره گر خواهید بود.

  ساختار : روش ساختاری طراحی را برای استاد شدن راحتر می کند.

  3,000 تومان