ASP.NET

  • 0 out of 5

    آموزش سی شارپ-C# Essential Training

    سی شارپ توسط مایکروسافت و جزئی از دات نت به وجود آمد. سی شارپ، زبانی شیءگرا و سطح بالاو برپایه سادگی، مدرن بودن و همه منظوره ساخته شده است. زبان سی شارپ، یک زبان برنامه نویسی چند الگویی ست و منظم شده مدل‌های تابعی، امری، عمومی، شی گرا و جز گرا می‌باشد. زبان سی شارپ با قدرت و در عین حال سطح بالایی خود توانسته توجه بسیاری از برنامه نویسان را به خود جلب کند. در این دوره فیلم آموزشی  زبان برنامه نویسی   C#که پایه بسیاری از پلتفورم های شرکت میکروسافت مانند windows ، ASP.NET ، Silverlight ، shearpoint  می باشد بررسی می شود.Joe Marini ساختار و پایه این برنامه و همچنین مفاهیم شی گرا را معرفی می کند، این دوره فیلم های آموزشی ویژگی های زبان برنامه نویسی سی شارپ، استثنائات، خواندن و نوشتن فایل ها، compiling ، running codeرا آموزش می دهد.

    4,500 تومان