Finale

  • خرید آموزش فاینالی - Finale 2014 Essential Training
    0 out of 5

    آموزش فاینالی – Finale 2014 Essential Training

    اگر شما به صورت مداوم لازم داری که نوت های آهنگ را بنویسید و برای موزیک و تمرینات از آنها استفاده می کنیداین دوره آموزشی مخصوص شماست. فاینالی 2014 یک برنامه استاندارد برای استفاده موزیسین درهمه سطح ها موسیقی است . به Rick Schmunk بپیوندید تا روش های نوشتن scores برای لیدر های ساده تا guitar tablature را آموزش ببینید. چگونگی وارد کردن نوشته ، شعر ، انتخاب علائم ، تب و استفاده از مدیریت Score و اتصال بخش ها برای کوتاه کردن را یاد خواهید گرفت. چگونگی استفاده از SmartFind و پینت برای افزودن markings .و در انتها به شما روش های برون بری MIDI, XML, و فرمت های گرافیکی مانند pdf و EPUB را به شما آموزش می دهد.

    3,000 تومان