SharePoint

  • 0 out of 5

    آموزش شیرپوینت آنلاین – SharePoint Online Essential Training

    شیرپوینت آنلاین شیرپوینت اضافه شده با بیس ابری میکروسافت می باشد.در این دوره آموزش شیرپوینت آنلاین مدرس Gini Courter به ما روش شروع استفاده از شیرپوینت آنلاین برای کسب و کار و مستند سازی بهنگام توسط افیس 365 را نشان می دهد. و در جلوتر به شما روش های استفاده از سایت های تیم برای همکاری با همکاران، ساخت سفارشی سازی لیست و کتابخانه ها ، ساخت صفحات WIKI برای وب سایت ، استفاده از ویژگی شبکه های اجتماعی در شیرپوینت ، تنظیم دسترسی اعضا، بیشترین بهره وری با automation و ساخت ، ویرایش و ذخیره اسناد را آموزش می دهد.

    2,000 تومان 1,600 تومان