William Everhart

  • آموزش طراحی بسته بندی با ایلوستریتور - Package Design with Illustrator
    0 out of 5

    آموزش طراحی بسته بندی با ایلوستریتور – Package Design with Illustrator

    شما در این دوره آموزشی یاد خواهید گرفت که چگونه از ایلستریتور برای طراحی طرحی چشم نواز و خیره کننده را برای مشتریان خود طراحی کنید.  William Everhart کهنه کار صنعت به شما می گوید که چه چیزهای را قبل از شروع طراحی باید از خود بپرسید ، مانند رنگ ، اندازه ، زبان و دیگر موارد الزامی سپس William Everhart به شما چگونگی اندازه گیری محصول را یاد خواهد داد  مانند آماده کردن ساختار بسته بندی در ایلستریتور و شروع کردن طراحی layout برای بسته بندی ، همچنین شما با چگونگی  ایجاد و اضافه کردن بارکد آشنا خواهید شد و همچنین کار با فایلهای CAD و آماده کردن فایلهای خود برای پرینت یاد خواهید گرفت.

    4,000 تومان